Młodzi Obserwatorzy Przyrody


W naszej szkole powstały dwa zespoły, które wzięły udział w konkursie „Młodzi Obserwatorzy Przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” organizowanym przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie z Fundacją VEOLIA Polska. Patronat honorowy nad konkursem „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność” objęli: Urząd Miasta Rzeszowa, Urząd Miasta Zamościa, Urząd Miasta Zakopane, Urząd Miasta i Gminy Września, Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski, Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Łodzi, Urząd Miasta Świdnik, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Leżajsk.

Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy na temat różnorodności biologicznej w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony oraz zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na możliwości zmniejszenia niekorzystnego wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę, a także promowanie proekologiczne postawy w społeczeństwie.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W etapie I uczniowie wzięli udział w elektronicznym teście wiedzy przeprowadzonym na portalu Konkursu. Do II etapu Konkursu przeszedł jeden zespół- Młodzi Obserwatorzy Przyrody z klasy VC i VIB oraz IVC

Zadaniem w II etapie  było  przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej ochrony różnorodności biologicznej w środowisku miejskim skierowanej do społeczności szkolnej oraz lokalnej wraz z przygotowaniem podsumowania zrealizowanych działań.
W ramach działań przygotowaliśmy ulotki,  które rozdaliśmy naszym uczniom, rodzicom a także napotkanym przechodniom w okolicach naszej szkoły. Wykonaliśmy plakaty o bioróżnorodności, które można było oglądać na korytarzach naszej szkoły, zaprosiliśmy uczniów do tworzenia KOMIKSU „Przeprowadzka” podczas przerw. Podczas „strefy ciszy” można zagrać w planszówkę  „Bioróżnorodność”.

Na podłogach naszej szkoły pojawiły się tropy zwierząt – które nas odwiedzały w czasie kampanii.

W czasie kampanii przeprowadziliśmy akcję „Dzikość Serca”, w której brali udział uczniowie naszej szkoły, pod patronatem Straży Miejskiej Animal Patrol. Zebraliśmy bardzo dużo darów, które zostały przekazane  Schronisku dla Dzikich Zwierząt w Łodzi. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia zbiórki i swoim Darem Serca pomogli zwierzętom.

Najważniejszą częścią naszej kampanii było i jest przedstawienie pt. „Przeprowadzka”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszych działań, dostępnych pod linkami:

„Przygotowania” https://www.magisto.com/video/NVkGPFYHSzUzAkVpYw?l=vsm&o=i&c=c

„Ulotki i plakaty”  https://www.magisto.com/video/b0UTKwRXESIgRx5gCzE?l=vsm&o=i&c=c

„Akcja- rozdajemy ulotki” https://www.magisto.com/video/OgMAYkRXAm89ARFgCzE?l=vsm&o=i&c=c

„Plakaty i ostoja” https://www.magisto.com/video/YU4TKgIKB2kvBUBpYw?l=vsm&o=i&c=c

„Przedstawienie”  https://magis.to/av/LiA7W0RbCVEqKS0EDmEwCXt8?l=vsm&o=i&c=c

https://magis.to/av/Oy0tWkRbCVEqKS0EDmEwCXt5?l=vsm&o=i&c=c

https://magis.to/av/LiA7W0RbCVEqKS0EDmEwCXt8?l=vsm&o=i&c=c

„Próby przedstawienia” https://www.magisto.com/video/IFlNY0QbAi0iUURhCzE?l=vsm&o=i&c=c

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcję, nieśli swoją pomoc i pomysły, 

Wiktoria Engwert klasa Vc – kuna, Amelia Denysz klasa Vc – sarna, Magda Kwiatkowska klasa Vc – zając, Maja Lenart klasa Vc – dzięcioł, Zosia Dublewska klasa VIb – dzik, Zosia Florczak klasa VIb – trzmiel, Ola Wójcik klasa VIb- łoś, Kuba Łaszewski klasa Vc- lis, Marta Frąckiewicz klasa VIb-nietoperz , Ania Biłko klasa IV c- ropuszka, Ania Gańczyk klasa VIb – bażant, Anna Sikora- opiekun