Patron szkoły


Patron Szkoły - Leon KruczkowskiLeon Kruczkowski – prozaik, publicysta, poeta, dramatopisarz urodził się w 1900 r. w Krakowie. W tym mieście, w Wyższej Szkole Przemysłowej, studiował chemię. Po ukończeniu nauki pracował w przemyśle, był również wykładowcą w szkołach zawodowych.

Zadebiutował w prasie jako poeta w 1919. Dziewięć lat później wydał swój pierwszy zbiór wierszy „Młoty nad światem”. Pierwsza powieść to opublikowany w 1932 roku „Kordian i cham”. Pisarz był silnie związany ze środowiskiem robotniczym. Po wybuchu II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu oficera. Następnie dostał się do niewoli i okupację spędził w niemieckich obozach jenieckich.

Po wyzwoleniu współtworzył czasopismo „Twórczość”, był wiceministrem Kultury i Sztuki, a także prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. Pod koniec lat 40. Kruczkowski napisał swoje najwybitniejsze dzieło – przetłumaczoną na wiele języków sztukę „Niemcy”, która autorowi przyniosła Nagrodę Państwową I stopnia. Leon Kruczkowski zmarł w 1962 roku.

Nauczyciele naszej szkoły starają się w przystępny sposób przybliżyć uczniom sylwetkę patrona. Został m.in. przeprowadzony konkurs dla wychowawców na najciekawszy scenariusz lekcji poświęconej Leonowi Kruczkowskiemu.